Informace o publikaci

Synthesis and structure of tris(dimethyldithiocarbamato)(1,10-phenanthroline)lanthanide complexes

Autoři

KUBÁT Václav DEMO Gabriel JEREMIAS Lukáš NOVOSAD Josef

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zeitschrift für Kristallographie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1524/zkri.2013.1625
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova 1 1-dithiolate dithiocarbamate lanthanide X-ray diffraction
Přiložené soubory
Popis Je prezentována syntéza a struktura tří nových koordinačních sloučenin lanthanoidů s dithiokarbamátovými ligandy. Komplexy [Ln(Me2dtc)3(phen)] (Ln = Pr (1), Nd (2) and Gd (3), Me2dtc = N,N-dimethyldithiokarbamát and phen = 1,10-fenanthrolin) byly připraveny reakcí dusičnanu Ln(III) a dimethyldithiokarbamátu sodného s následným přídavkem 1,10-fenanthrolinu. Monokrystalová RTG strukturní analýza potvrdila, že všechny tři komplexy jsou isostrukturní, krystalizují v triklinické soustavě v prostorové grupě P-1. Vazebné délky Ln-S a Ln-N se zkracují v souladu se snižujícím se iontovým poloměrem Ln(III), což je v souladu s lanthanoidovou kontrakcí. Délky vazeb Ln-S a vazebné úhly S-Ln-S v podobných komplexech s Et2dtc ligandy nevykazují významné odchylky. Krystalové uspořádání je tvořeno pi-pi stackingem a C-H...S nekovalentními interakcemi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info