Informace o publikaci

Elektrochemický monitoring koroze oceli 1.4551 ve vodném prostředí

Autoři

TRNKOVÁ Libuše ŠIMONÍKOVÁ Lucie KANICKÝ Viktor KALÁB Ctibor NESVADBA Lukáš MATAL Oldřich ŽALOUDEK Josef

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2012, Sborník referátů ze semináře
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzikální chemie a teoretická chemie
Klíčová slova corrosion;steel;electrochemistry;corrosion potential
Popis Na pracovištích Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a firmy Energovýzkum byly v letošním roce zahájeny první ověřovací experimenty koroze konstrukčních materiálů. Elektrochemický monitoring koroze materiálu (oceli) využívá závislostí mezi korozním potenciálem a proudem procházejícím přes kovový povrch. Korozní potenciál je měřítkem oxidačních změn na povrchu oceli, který je ve styku se sledovaným prostředím. Odpovídá napětí vůči srovnávací neboli referenční elektrodě. Potenciál kovu se průchodem proudu mění a z této změny lze určit korozní rychlost a pasivovatelnost kovu. V laboratorních podmínkách byly snímány tzv. potenciodynamické křivky, při kterých je zaznamenávána proudová odezva na plynulou změnu potenciálu (lineární polarizace). K tomuto účelu slouží potenciostatické tříelektrodové zapojení skládající se z elektrody pracovní (vzorek oceli), pomocné (platinový plíšek nebo drát) a elektrody referenční. Potenciostat zaručuje správnou a nastavitelnou hodnotu vkládaného potenciálu mezi pracovní a referenční elektrodu. Na základě sledování voltametrických (proudonapěťových křivek) a použití Tafelových rovnic bylo možno testovat korozi daného materiálu, v našem případě oceli.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info