Informace o publikaci

Molecular characterization of brewing and wine yeast strains in the Czech Republic

Název česky Molekulární charakterizace pivovarských a vinařských kmenů kvasinek v České republice
Autoři

KOPECKÁ Jana MATOULKOVÁ Dagmar JELÍNKOVÁ Markéta FELSBERG Jürgen NĚMEC Miroslav

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Hybridní původ spodních pivovarských kvasinek často způsobuje problémy při určování technologických kmenů kvasinek S. pastorianus a S. cerevisiae. Vinařské a pivovarské kvasinky S. cerevisiae mohou být rozlišeny na úrovni DNA. V naší práci jsme jako cílové sekvence vybrali FLO a HIS4 geny, ITS, RRL2 a YBR033w regiony a mtDNA. Celkem 28 pivovarských, vinařských a typových kmenů kvasinek bylo analyzováno pomocí PCR a RFLP. Detekce flokulačních genů neodhalila druhově specifické zastoupení genů u studovaných kmenů. Gen LgFLO, který je typický pro spodní kvasinky, byl detekován i u schvrchních kvasinek. Ostatní analýzy se v druhovém určení shodovaly pouze u 7 kmenů. 26 kmenů, včetně všech spodních kvasinek, bylo určeno jako S. cerevisiae na základě štěpení ITS regionu; tento region je tedy nevhodný pro určení průmyslových kmenů kvasinek. Rozlišení spodních a svrchních kmenů by mělo odpovídat maximální teplotě růstu. Bohužel růst za různých teplot není spolehlivý marker pro identifikaci. Štěpení mtDNA č různými enzymy vedlo k 9-12 restrikčním profilům. 4 z 9 svrchních kmenů sdílelo stejný profil jako spodní kvasinky; vinařské kvasinky měly odlišný profil než pivovarské a typové kmeny. Tento projekt byl podpořen MŠMT (FRVŠ 424/2013).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info