Informace o publikaci

Vědecké kolokvium „Zákon č. 1/1863 ř. z., všeobecný rakouský obchodní zákoník" In: Právny obzor, r. 96, č. 2, s. 183-184.

Autoři

TAUCHEN Jaromír

Rok publikování 2013
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Poslední dva roky byly jak pro právní historiky, tak i civilisty ve znamení oslav, neboť jsme vzpomenuli na dvě velká výročí. V loňském roce jsme si jak u nás, tak i v Rakousku připomněli 200 let od nabytí platnosti Všeobecného občanského zákoníku (ABGB) v roce 1811. V letošním roce uplynulo 150 let od přijetí zákona č. 1/1863 ř. z., rakouského všeobecného obchodního zákoníku, tedy druhé nejvýznamnější soukromoprávní kodifikace v našich dějinách. V roce 2012 došlo u nás rovněž k završení rekodifikace soukromého práva nabytím platnosti nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém. Při této mimořádné příležitosti se rozhodli členové Katedry teorie práva a právních dějin a Katedry obchodního práva a mezinárodního práva soukromého Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uspořádat ve dnech 11. a 12. října 2012 vědecké kolokvium, jehož účastníci se zamysleli nad historií obchodního práva v českých zemích jako inspiračním zdrojem pro současné obchodní právo.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info