Informace o publikaci

Možnosti 3D vizualizace prostorových dat ve webovém prohlížeči

Autoři

HERMAN Lukáš

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Díky vývoji webových technologií v posledních letech se 3D kartografická vizualizace neuplatňuje jen ve spojení s nákladným desktopovým softwarem. 3D prostorová data lze zobrazovat přímo ve webových prohlížečích s využitím otevřených programových knihoven, založených na jazyce JavaScript a WebGL. Pomocí těchto technologií lze v internetovém prohlížeči zobrazovat 3D kartogramy a kartodiagramy, virtuální glóby nebo modely krajiny a měst. Pro jednotlivé typy vizualizace prostorových dat byly vytvořeny ukázky pomocí knihovny X3DOM. X3DOM využívá pro uložení 3D dat otevřený formát X3D (eXtensible 3D). V příspěvku jsou popsány možnosti tvorby X3D souborů pomocí aplikací pro zpracování počítačové grafiky i GIS programů, a to jak komerčních tak volně dostupných. Data transformované do X3D lze dále obohacovat o interaktivní funkce implementované v jazyce JavaScript. V závěru jsou diskutovány přednosti a nevýhody 3D vizualizací vytvořených pomocí X3DOM. Rovněž bylo provedeno srovnání X3DOM s prostředím GoogleEarth.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info