Informace o publikaci

Každodennost české obecné menšinové školy v období první Československé republiky

Autoři

ŠIMÁNĚ Michal

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Autor se ve svém příspěvku zaměřuje na problematiku českého obecného menšinového školství v období první Československé republiky. Cílem tohoto příspěvku je prezentovat dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na každodennost české obecné menšinové školy v soudním okrese Ústí nad Labem v letech 1918-1938. Autor v rámci tohoto výzkumu vychází nejen z tradičních metod historického výzkumu (Ranke, Bernheim), ale též využívá i netradičního mikroanalytického či mikrohistorického přístupu, který v oblasti současného zkoumání dějin pedagogiky a školství není příliš zakotven. Takto pojatý výzkum přináší obraz každodenního chodu české obecné menšinové školy v soudním okrese Ústí nad Labem. V tomto příspěvku budou prezentovány zejména výsledky týkající se otázek sociální skladby žáků, učitelů a dalšího personálu školy, průběhu vyučování, vztahů mezi školou a rodiči ad. Příspěvek tak přispívá k prohloubení diskuze týkající se problematiky českých menšinových škol v období první Československé republiky v česko-německých pohraničních oblastech pohledem na každodennost takovéto školy v okrese Ústí nad Labem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info