Informace o publikaci

Moc jako téma pro smíšený výzkum: kontury designu výzkumného šetření

Logo poskytovatele
Autoři

MAREŠ Jan ŠALAMOUNOVÁ Zuzana

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Poster prezentuje metodologii projektu orientovaného na zkoumání fenoménu moci v interakci studentů učitelství a třídních kolektivů druhého stupně základních škol, u nichž studenti realizují svoji dlouhodobou praxi. Výzkumné šetření odpovídá na otázky: Jak probíhá proces vyjednávání moci mezi studenty učitelství a jejich žáky ve vyučování na druhém stupni české základní školy v průběhu průběžné praxe a jak tento proces nahlížejí sami zúčastnění aktéři? Koncept moci je přitom ve shodě s otázkami definován ve smyslu „strategického vztahu“ či „silového pole“ (Kaščák, 2008, s. 128) – vzájemného vztahu, který je ve školní třídě neustále vyjednáván (Woods, 1983). Vzhledem k mnohovrstevnatosti zkoumaného fenoménu výzkum kombinuje kvalitativní a kvantitativní přístup, a to na více úrovních výzkumného plánu (tzv. mixed model design, srov. Creswell, 1995) v časovém sledu odpovídajícím vnořenému designu (dominant-less dominant či nested design, srov. Miller, Crabtree, 1994). Na úrovni metod se jedná o opakované využití přímého pozorování, rozhovorů a průběžných dotazníkových šetření; na úrovni analýzy a intepretace výsledků se jedná o kombinaci kvalitativní a kvantitativní analýzy dat získaných z pozorování a rozhovorů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info