Informace o publikaci

Tools for Collection, Analysis and Visualization of Data from the Stockholm Convention Global Monitoring Plan on Persistent Organic Pollutants

Název česky Nástroje pro sběr, analýzu a vizualizaci dat z Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Autoři

GREGOR Jakub HŮLEK Richard JARKOVSKÝ Jiří BORŮVKOVÁ Jana KALINA Jiří ŠEBKOVÁ Kateřina SCHWARZ Daniel KLÁNOVÁ Jana DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference Environmental Software Systems : Fostering Information Sharing. IFIP AICT vol. 413
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Informatika
Klíčová slova Stockholm Convention; Global Monitoring Plan; POPs; database; data collection; visualization
Popis Globální monitorovací plán pro perzistentní organické polutanty je důležitou součástí vyhodnocení účinnosti Stockholmské úmluvy, jehož hlavním cílem je posouzení dlouhodobých změn koncentrací POPs v klíčových matricích - volném ovzduší a lidských tkáních (mléko, krev). Příspěvek shrnuje výsledky aktivit Centra pro výzkum toxických látek v prostředí a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, které byl představeny na základě mandátu poskytnutého Globální koordinační skupinou GMP a Sekretariátem Stockholmské úmluvy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info