Informace o publikaci

SONOCHEMICKÁ PŘÍPRAVA OXIDŮ A FOSFOREČNANŮ LANTHANOIDŮ A URANYL IONTU

Autoři

DOROSHENKO Iaroslav ŽŮRKOVÁ Jana PINKAS Jiří

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis V této práci bylo prostudováno sonochemického srážení oxidů a fosforečnanů vybraných lanthanoidů a uranylového iontu z jejich roztoků v organických rozpouštědlech. Charakterizace získaných produktů byla provedena pomocí dostupných analytických metod (IČ spektroskopie, TG/DSC, PXRD, ICP-OES, BET). Sonochemická syntéza a získané nerozpustné oxidické a fosforečnanové látky vybraných kovů byly studovány v této práci s ohledem na to, že mohou být potenciálně použité k přepracování a uložení radioaktivních odpadů, ve formě ve vodě nerozpustných fází podobných přírodním minerálům. Všechny sonochemické reakce srážení oxidů jsme prováděli v tetraethylenglykoldimethyletheru (tetraglym, TGL), jako prekurzory jsme používali acetylacetonátové komplexy vybraných kovů (La3+, Ce3+, Pr3+, Nd3+, Eu3+, Gd3+, Dy3+, Er3+, UO22+). Ve všech případech docházelo ke srážení nerozpustných produktů. Účinnost vysrážení kovů z mateřských roztoků dosahovala ve většině případů více než 60 %. Po kalcinaci při teplotě 1000 oC byly získány oxidy obecného vzorce Ln2O3 s výjimkou Pr6O11, NdO2 a U3O8. Výzkum sonochemického srážení fosforečnanů jsme provedli pro uranylový iont, jako rozpouštědlo a zdroj fosforečnanových iontů jsme používali trimethyl- a triethyl ester kyseliny fosforečné (TMP, TEP). Jako prekurzory byly použity bis(acetylacetonátový) komplex, dusičnan a octan uranylu. Ke srážení nerozpustných produktů docházelo ve všech případech s účinnostmi vysrážení uranu z mateřského roztoku kolem 30 %. Po vypálení na 1000 oC byl izolován difosforečnan uraničitý UP2O7 ve všech případech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info