Informace o publikaci

The Evolution of Genome Size and Base Composition in Cyperid Clade

Název česky Evoluce vellikosti genomu a genomového složení bází v Cyperidním kladu
Autoři

BUREŠ Petr MUASYA Abraham Muthama LIPNEROVÁ Ivana ZEDEK František BAUTERS Kenneth ŠMARDA Petr VILJOEN Jan-Adriaan GONZALEZ ELIZONDO Maria Socorro BARRETT Russell GOETGHEBEUR Paul BRUHL Jeremy MWACHALA Geottrey PRYCHID Christina HROUDOVÁ Zdena THOMAS Wayt WILSON Karen

Rok publikování 2013
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Pomocí průtokové cytometrie jsme analyzovali velikost genomu (2C , jaderný obsah DNA) a genomické složení bází (obsah GC) ve více než 600 taxonů čeledí Cyperaceae, Juncaceae a Thurniaceae pokrývající reprezentativně všechny hlavní vývojové linie Cyperidního kladu . Ze srovnání se zástupci ostatních 13 monocentrických čeledí kladu Poales vyplývá, že vývoj holokinetické chromozomální struktury v Cyperidním kladu je spojený s výrazným poklesem velikosti genomu a také s poklesem v genomovém zastoupení GC bází. Pouze v rámci rodů Eleocharis, Tetraria a Schoenus, byl zaznamenán výrazný nárůst velikosti genomu. Obecně platí, že vyšší rozdíly ve velikosti genomu se vyvinuly v rodech rozšířených mimo tropické oblasti a také, že široce rozšířené druhy mají menší genomy než druhy s malými areály. V některých rodech bylo snížení počtu chromosomů spojeno se zvýšením velikosti genomu. To je v souladu s modelem holokinetického tahu (popsaného Zedkem a Burešem), který vysvětluje extrémní rozdíly ve velikosti chromozómů mezi druhy na relativně jemné fylogenetické škále.
Související projekty: