Informace o publikaci

From Standards in Law to “Standardization” of Human Rights

Název česky Od standardů v právu k standardizaci lidských práv
Autoři

FILIP Jan

Druh Článek ve sborníku
Konference Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochrone praw człowieka. Tom 1
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova The notion of standards; standards in technology and law; legislative regulation of standards; case-law and the creation of standards; The Charter of fundamental rights and freedoms and standards in the Czech Republic
Popis Význam standardů obecně a právu zvláště. Rozdíly mezi technickými a právními standardy. Význam standardů v oblasti lidských práv. Všeobecná deklarace lidských práv a Listina základních práv a svobod
Související projekty: