Informace o publikaci

Vliv nehmotných aktiv na výkonnost podniku

Autoři

ŠIŠKA Ladislav FIALA Roman LÍZALOVÁ Lenka PROKOP Martin

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Nehmotná aktiva hrají stále významnější roli při tvorbě hodnoty v podniku, ačkoliv nejsou vykazována v rozvahách podniků na straně aktiv z důvodu jejich obtížné identifikace, kontrolovatelnosti a měření. Právě tyto problémy oslovuje předkládaná publikace, která čtenáři přibližuje způsoby, jakými se výzkumníci a manažeři podniků po celém světě snaží uchopit nehmotné faktory, které mají podstatný vliv na výkonnost podniků. Nejprve je rozebrán rámec teorie zdrojů, která zdůrazňuje hledání příčin konkurenční výhody uvnitř podniku tím způsobem, že podnik cíleně vytváří, vhodně kombinuje a propojuje své vzácné zdroje tak, aby vznikla nehmotná aktiva, jež by konkurenti mohli jenom těžko napodobit a tak si podnik zajistí trvalé přežití v ostrém konkurenčním prostředí. Tato aktiva jsou v knize detailněji klasifikována, diskutovány jsou rozdíly rozličných klasifikací a závěrů výzkumných empirických šetření, která se zaměřila na identifikaci nehmotných aktiv a jejich vzájemných vazeb. Poslední třetina knihy se soustřeďuje na stav nehmotných aktiv ve středních a velkých podnicích se sídlem v regionu soudržnosti Jihovýchod ČR. Ten byl zmapován vlastním výzkumem autorského kolektivu. Dotazníkovým šetřením získaná data o nehmotných faktorech jsou doplněna údaji o finanční výkonnosti respondentských podniků z veřejně publikovaných zdrojů a analyzována jak základními metodami popisné statistiky, tak pokročilejšími technikami konstrukce umělých proměnných z nasbíraných odpovědí a hledáním jejich vzájemných souvislostí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info