Informace o publikaci

Odpovědnost v českém horním právu s důrazem na ochranu životního prostředí

Autoři

PEKÁREK Milan

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Přednáška byla zaměřena na vztahy odpovědnosti, vznikající při realizaci těžební činnosti, a to především v rovině veřejnoprávní.
Související projekty: