Informace o publikaci

PCR and restriction analysis of brewing and wine yeasts

Název česky PCR a restrikční analýza pivovarských a vinařských kvasinek
Autoři

KOPECKÁ Jana MATOULKOVÁ Dagmar FELSBERG Jürgen JELÍNKOVÁ Markéta NĚMEC Miroslav

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Spodní pivovarské kvasinky (S. pastorianus) jsou hybridní polyploidní mikroorganizmy, často triploidní, tetraploidní či aneuploidní. Hybridní původ pivovasrkých kvasinek způsobuje problémy při identifikaci, zejména při rozlišení technologicky odlišných druhů S. pastorianus a S. cerevisiae. Vinařské kvasinky jsou nejčastěji diploidní a jsou řazeny do druhů S. cerevisiae a S. bayanus. V naší práci bylo metodami PCR a RFLP analyzováno nejméně 40 pivovarských, 8 vinařských a 3 typové kmeny kvasinek. Štěpení mtDNA 4 různými enzymy poskytlo 9 až 12 restrikčních profilů, 4 z 10 svrchně kvasících kmenů sdílely shodný restrikční profil se spodně kvasícími kmeny. Vinařské kvasinky vykazovaly odlišný restrikční profil od spodních kmenů. Metodou RAPD byly vinařské a svrchně kvasící kmeny jasně odlišeny od spodně kvasících kmenů, s výjimkou 4 svrchně kvasících.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info