Informace o publikaci

K přípustnosti podnikání nadací v Evropě na počátku 21. století

Autoři

RONOVSKÁ Kateřina

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V předneseném příspěvku byla věnována pozornost rozdílným přístupům k možnosti podnikání nadací v Nizozemí, Rakousku, Německu, Švýcarsku, České republica a na Slovensku.
Související projekty: