Informace o publikaci

Paměť, trauma, smrt: intervence jazyka a narativu

Autoři

KOTÁSEK Miroslav

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká literatura
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.ucl.cas.cz/images/stories/Ceska_literatura_pdf/kottasek.pdf
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Čapek; trauma; narrative identity; psychoanalysis
Popis Článek se zabývá možnostmi, jimž disponuje jazyk, konkrétně jazyk prozaický ve vztahu k traumatickému zážitku či smrti. Soustředí se na dva romány Karla Čapka, Obyčejný život a Povětroně, stejně jako první fázi Freudovy psychoanalýzy. Poukazuje na obecně rozpoznatelné hranice a deformace, které při kontaktu jazyka se smrtí a traumatem vystupují. V závěru práce se formuluje obecnější otázka po vztahu mezi vnějškem (jazykem, zápisem) a vnitřkem (prožitkem) a nakolik je možné či nutné zpochybnit i vztah této pojmové dvojice.