Informace o publikaci

Geografický výzkum: společnost a příroda v období krize

Autoři

OSMAN Robert

Rok publikování 2013
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V září 2012 se na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity konal workshop doktorandů a doktorandek, který byl ve svém sedmém ročníku podruhé pořádán ve spolupráci Geografického ústavu MU a Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. Sborník obsahuje výběr 17 rozšířených příspěvků z původních 39, které byly na workshopu prezentovány. Za společné téma workshopu a tedy i sborníku byla vybrána krize ve svém nejširším možném slova smyslu. Takovéto tematické rámování, v němž jsou vedle sebe postaveny příspěvky věnující se sociálním, environmentálním, ekonomickým, etickým či zcela jiným aspektům krize, nesourodost už do jisté míry předpokládá. Ve sborníku tak vedle sebe stojí příspěvky o říční krajině, dopravních nehodách, zemědělských výnosech či residenční segregaci, což je umožňuje zahlédnout mimo tematickou organizaci, v jakési asambláži, která tímto přemístěním napomáhá možnosti zahlédnout v kladení nesourodých věcí vedle sebe jejich společné principy obecnější povahy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info