Informace o publikaci

Motivace pomoci: o jedné významové diferenci

Autoři

OSMAN Robert

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Příspěvek pokládá otázku o možnosti využití participativních metod výzkumu v oborech primárně zaměřených na regionální rozvoj. V sousloví „regionální rozvoj“ je již obsažena jak měřítková úroveň regionu, která se do jisté míry vzpírá individuálně zaměřeným participativním technikám, tak koncept rozvoje, který implikuje asymetrický vztah mezi těmi, kteří pomáhají a těmi kterým je pomáháno. Otázku měřítka nechává příspěvek stranou a podrobněji diskutuje právě tuto latentní asymetrii „pomoci“ či „rozvoje“. Základní rozlišení pokládá do roviny motivace, když tematizuje otázku: z jakého důvodu chceme pomáhat, z jakého důvodu chceme „dělat rozvoj“. Následně rozlišuje dvě alternativní linie motivace: sobeckou a altruistickou. Zatímco altruistická je spojena s motivací „co je správné“, vírou v plošná strukturální řešení a konceptem „rozvoje“, je sobecká spojena s motivací „co chci já“, vírou v drobné, lokální ale za to opakované aktivity a konceptem „péče“. Příspěvek tak v závěru dochází k zdánlivě paradoxnímu konstatování, že symetrický vztah partnerství může být v rozvoji dosažen pouze s motivací vlastního uspokojení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info