Informace o publikaci

Klinická biochemie - bakalářský obor Zdravotní laborant

Autoři

DASTYCH Milan BEŇOVSKÁ Miroslava BREINEK Petr BUČKOVÁ Dana ČERMÁKOVÁ Zdeňka SOŠKA Vladimír TŮMOVÁ Jana VÁVROVÁ Jaroslava VERNER Miroslav VINOHRADSKÁ Hana

Rok publikování 2011
Druh Učební texty, pomůcky
Citace
Popis Učební text je určen pro studenty bakalářského oboru Zdravotní laborant. Klinická biochemie je jedním ze sedmi profilových laboratorních oborů, ve kterých získává student odborné znalosti a praktické dovednosti v průběhu bakalářského studia. Text je rozdělen na tři tématicky odlišné části. Obecná část obsahuje kapitoly, které jsou v mnohém společné pro různé laboratorní obory. Popisuje procesy laboratorní diagnostiky, týmovou spolupráci všech pracovních kategorií, laboratorní informační systémy, management a ekonomiku laboratorních provozů. Jsou probírány základní analytické znaky metod, způsoby kalibrace a vyjadřování laboratorních nálezů. Podrobně jsou popsány faktory, které mohou významným způsobem ovlivnit validitu výsledku; interní a externí kontrola kvality, možné interference a typy chyb laboratorních analýz. Klinická část popisuje všechny důležité systémy, orgány a tkáně se zaměřením na správnou indikaci a interpretaci biochemických laboratorních nálezů v diagnostickém procesu. Analytická část v přehledné formě zachycuje analytické postupy používané v laboratorní biochemické diagnostice. Základ tvoří doporučené, rutinní metody s popisem principů, reakčních postup a funkcí jednotlivých součástí reakčních směsí. Pozornost je věnována existující návaznosti a nejistotě jednotlivých analytických postupů. Učební text je nejenom pomůckou pro zvládnutí zkušebních témat při hodnocení nabytých znalostí, ale může představovat i vhodný materiál, jako základ pro udržování znalostí v praktické laboratorní činnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info