Informace o publikaci

Nové možnosti detekce fúzního genu EML4-ALK u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Autoři

ROBEŠOVÁ Blanka BAJEROVÁ Monika SKŘIČKOVÁ Jana TOMÍŠKOVÁ Marcela HAUSNEROVÁ Jitka LIŠKOVÁ Květoslava DVOŘÁKOVÁ Dana

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace