Informace o publikaci

Falcidiánská kvarta a BGB

Autoři

ČERNOCH Radek

Druh Článek ve sborníku
Konference I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova BGB (German Civil Code) ; Falcidian Portion ; Law of Succession ; Legacy ; Reserved Portion ; Roman Law.
Popis Tento příspěvek se zabývá vztahem Falcidiánské kvarty (quarta Falcidia) a německého občanského zákoníku (BGB). Na počátku jsou stručně popsány důvody pro vynechání Falcidiánské kvarty z BGB, nicméně důraz je kladen na zkoumání důsledků tohoto vynechání. Srovnání s římským právem ukazuje, že institut Falcidánské kvarty by byl kompatibilní se systematikou BGB a tato by byla vhodným prostředkem ochrany dědice před přetížením pozůstalosti odkazy, což by bylo vhodné zejména v případě nepominutelných dědiců.
Související projekty: