Informace o publikaci

Determinanty zdravotní gramotnosti těhotných žen

Autoři

WILHELMOVÁ Radka HRUBÁ Drahoslava

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Praktická gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Gynekologie a porodnictví
Klíčová slova education; health literacy; holistic care; midwife; pregnancy; prenatal care; primary prevention; reproductive health
Popis Významnou determinantou zdraví ženy a jejího dítěte je zdravotní gramotnost, která by měla být hlavním cílem primární prevence v prenatální péči. Nezastupitelnou roli v této oblasti mají porodní asistentky. Výsledkem zdravotní gramotnosti rodičů je zdravý způsob jejich života, podporující fyziologický prenatální i postnatální vývoj dítěte. Zdravotní negramotnost žen má nedozírné důsledky pro zdraví společnosti v podobě zdravotních vad, obtíží, komplikací a onemocnění v průběhu těhotenství, porodu i později v životě ženy i dítěte, a následně ve zbytečných nákladech vynaložených na léčbu. Empirické důkazy z různých humánních a animálních studií prokazují, že nezdravý způsob života a rizikové návyky matky/rodičů mohou hrát již prekoncepčně a prenatálně roli v etiologii různých poruch zdraví a abnormalit vývoje jedince dlouhodobě postnatálně. Předkládaná práce je výzkumem „ex post facto", jehož cílem bylo popsat situaci a hlavní determinanty zdravotní gramotnosti těhotných žen. Užito bylo dotazníkového šetření a hodnocení vybraných antropometrických parametrů. Práce zjistila, že zdravotní gramotnost roste se zvyšujícím se stupněm vzdělání a je lepší u žen, které jsou v těhotenství v dlouhodobém kontaktu s porodní asistentkou. Služeb porodních asistentek však u nás využívá v současné době nedostatečný počet žen.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info