Informace o publikaci

Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy

Autoři

AČ Alexander MILÉŘ Tomáš RYCHNOVSKÝ Boris

Rok publikování 2013
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Učební text „Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy“ vznikl pro potřeby výuky na Pedagogické fakultě MU. Text shrnuje základní ekologické pojmy, zabývá se populační dynamikou a populačním růstem, stabilitou ekosystémů a biogeochemickými procesy. Je diskutována problematika energetických toků v přírodě a zdrojů energie ve společnosti. Klíčovými tématy jsou „globální změna“, koncept „planetárních hranic“ a studie Meze růstu. Nechybí ani platná legislativa ochrany přírody. Autoři usilovali o maximální aktuálnost informací, a odkazují na velké množství původních vědeckých studií. Práci s textem čtenáři usnadní podrobný abecední rejstřík.
Související projekty: