Informace o publikaci

Interpretace jako změna textu

Autoři

ŠKOP Martin

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V tomto příspěvku se nebudu zabývat nesmyslností předpokladu, že interpretace může měnit text. Spíše přístupem opačným, dle kterého je zcela přirozené, že se interpretace dotýká – a s určitou nadsázkou řekněme, že fyzicky – interpretovaného textu a disponuje s ním. Změnu považujeme za něco samozřejmého, a to dokonce do té míry, že by bylo nutné použít téměř archeologické techniky, abychom odkryli všechny změny, kterými se interpretace promítla do textu a tím jej změnila. Změna intepretací je přirozenou součástí textu, která jej provází od okamžiku, kdy jej autor externalizoval a umístil do diskursivního prostoru a tím nad ním ztratil moc.
Související projekty: