Informace o publikaci

Udržitelné technologie pro rozvojová studia

Autoři

MILÉŘ Tomáš

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Udržitelné technologie (z angl. Appropriate Technologies - AT) jsou jednoduchá zařízení, která lze sestrojit svépomocně z lokálně dostupných materiálů (např. sluneční vařiče, úsporná kamna na dřevo, kompostovací záchody apod.). Zaváděním AT v rozvojových zemích lze výrazně zlepšit životní podmínky tamních chudých lidí. Je nezbytné, aby pracovníci vládních i nevládních organizací zabývajících se rozvojovou pomocí byli s potenciálem AT dobře seznámeni. Od roku 2011 je proto na Katedře rozvojových studií UP studentům nabízen předmět, který se problematice AT věnuje. Obsah předmětu má velký přesah mezi technickými, přírodovědnými, envoronmentálními a sociálními obory.
Související projekty: