Informace o publikaci

Dub balkánský (Quercus frainetto) – nová lokalita na jihozápadní Moravě a zhodnocení výskytu v České republice

Autoři

NOVÁK Pavel ROLEČEK Jan

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy Čes. Bot. Společ.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova alien species; dendrology; floristics; phytogeography; Quercus frainetto; SW Moravia
Popis Quercus frainetto je typickým druhem balkánských xeromezofilních lesů. Severní hranice jeho areálu je mnoha autory kladena do jihovýchodní části střední Evropy. V České republice byla dosud znám jediný spolehlivě doložený výskyt ze Znojemska. V roce 2011 byla nalezena nová lokalita v Krumlovském lese u Moravského Krumlova, asi 30 km severovýchodně od Znojma. Dva vzrostlé stromy byly nalezeny ve vegetaci acidofilních doubrav na granodioritové plošině. Nejbližší známé lokality mimo Českou republiku leží na jižním Slovensku a v severním Maďarsku, jejich původnost je však předmětem sporů. I proto je také jeho původ v České republice otázkou. Prozkoumali jsme okolnosti výskytu Q. frainetto v České republice a podle našeho názoru svědčí jen málo důkazů pro jeho původnost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info