Informace o publikaci

Chráním-li matku, chráním nezletilé dítě?

Autoři

KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitola se zabývá klíčovými otázkami statusového poměru matka - otec - dítě ve vazbě na ochranu dítěte prostřednictvím jeho matky. Samostatná pozornost je věnována domácímu násilí a jeho řešení. Závěrečné řádky jsou zaměřeny na problematiku vzdávání se dítěte matkou z ekonomických důvodů (osvojení) a výživnému neprovdané matky a jejího dítěte.
Související projekty: