Informace o publikaci

It's not culture's fault. Problems of one premise

Autoři

ŠABATOVÁ Klára

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anthropologie : [international journal of the science of man]
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Central European Archaeology; archaeological culture; ideology; space; imaginary entity; empirical approach
Přiložené soubory
Popis „Archeologické kultury“ jsou modely života lidí v určitém čase a prostoru, které vycházejí z vědeckých a společenských poměrů v době své definice. Tato dobře zkonstruovaná typologicko-chronologická schémata jsou velmi stabilní imaginární entity. Znaky, kterými byly kultury původně popsány, a jejichž kvantitu a rozšíření dosud studujeme (pohřební ritus, charakter sídlišť, artefakty, prostor) byly často doplněny o znaky odrážející současnost. Příslušnost ke kulturám byla ovlivněna státními hranicemi nebo i na základě ideologie. Přiřazování celků/lokalit k některé z kultur je často mechanické bez podrobnější analýzy souvislostí. Snaha o určení hranice vede k rozdělování kulturně spojitých území. Otázky (Fragestellung) a metody kulturně-historického paradigmatu, ale často zůstávají zabudované právě v primárních datech, která jsou novými postupy analyzována a obsahově doplňována moderními vědeckými tématy. Nepovažujeme termín archeologická kultura za problematický sám o sobě. Sporné je naše používání tohoto pojmu, kdy místo abstrahovaného modelu, kterým archeologická kultura je, činíme z archeologické kultury (jedinou možnou) reálnou existující jednotku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info