Informace o publikaci

Glosy k právní argumentaci

Autoři

HANUŠ Libor

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Publikace je věnována prof. JUDr. Pavlu Holländerovi, DrSc., významnému právníku, pedagogu, vědeckému pracovníku a v neposlední řadě soudci Ústavního soudu, k jeho významnému životnímu jubileu. Autor svoje dílo pojal k prezentování hodnotových kritérií a postojů v právu od jeho prvotního vytváření, jež jsou spojována s korektností a profesně právní argumentací, tedy těch hodnot, které právník k výkonu svého povolání potřebuje. Toto filozofické rozjímání je nastíněno v kapitolách Spravedlnost versus respektování zákona? Svévole, moralita a právní argumentace, Roviny etické úvahy: co z nich spojuje a rozděluje.
Související projekty: