Informace o publikaci

Creating Free Will in Artificial Intelligence

Název česky Konstruování svobodné vůle v umělé inteligenci
Autoři

KRAUSOVÁ Alžběta HAZAN Hananel

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Tato přednáška se zabývá otázkou, zda je nutné uměle vytvořit svobodnou vůli pro to, aby byl dosažen nejvyšší cíl oboru umělého bytí, kterým je plně napodobit lidské mentální fungování nebo dokonce překonat průměrnou kapacitu tohoto fungování.
Související projekty: