Informace o publikaci

Přínos inventarizace antropogenních tvarů reliéfu ke geografické analýze degradace krajiny v kontextu průběhu povodně

Autoři

SVOBODOVÁ Eva

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Zvýšená míra vlivu člověka na přírodní prostředí je jedním ze základních faktorů podmiňujících nárůst dopadu přírodních rizik na lidskou společnost. Jako projev lidské činnosti v krajině vznikají antropogenní formy reliéfu, které ovlivňují průběh přírodních procesů na globální i lokální úrovni. Předmětem této studie je aplikace metod geomorfologického výzkumu na povodí Leskavy a Lačnovského potoka. Modelová území jsou cíleně zvolena v odlišných typech krajiny z hlediska jejího využívání a přírodních charakteristik. Morfometrická a morfogenetická analýza a inventarizace antropogenních tvarů reliéfu v povodí malých urbánních toků je provedena na základě terénního výzkumu. Studie umožňuje identifikovat degradovaná území, jejichž prostorový rozsah koresponduje s mírou následků povodní.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info