Informace o publikaci

Kvízy, křížovky a karetní hry jako prostředek motivace v chemii

Autoři

CÍDLOVÁ Hana PETRŮ Michaela

Druh Článek ve sborníku
Konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova motivation; chemistry; quizzes; games
Popis V příspěvku jsou stručně představeny dvě práce autorek zaměřené na hry, luštění chemických kvízů, křížovek s chemickou problematikou apod. a jsou uvedeny některé zkušenosti s jejich využitím. Již dříve bylo dokázáno, že využití cíleně připravených karetních her ve výuce jednoho konkrétního učiva může zvýšit efektivitu výuky. Pokud jde o vliv na dlouhodobější studijní výsledky, autorky provedly experiment se slibnými výsledky naznačujícími, že by i tímto způsobem mohla motivace hrami být efektivní. Experiment však byl proveden s relativně malým počtem žáků. Byl též učiněn pokus o zjištění vlivu využití motivačních úloh na vztah žáků 8. a 9. třídy základní školy k chemii. Výsledky tohoto experimentu trvajícího 1,5 roku naznačují, že k částečnému kladnému ovlivnění vztahu žáků k chemii skutečně dojít mohlo, přesto však autorky nabádají k opatrné interpretaci výsledků, protože na vztah žáků k vyučovacímu předmětu má vliv celá řada faktorů, jejichž působení nelze zabránit.