Informace o publikaci

Vizualizace dat programem Gnuplot ve vzdělávání o změně klimatu

Autoři

MILÉŘ Tomáš HOLLAN Jan SVOBODOVÁ Jindřiška

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Ačkoliv vědecký výzkum globální změny klimatu významně pokročil, integrace tohoto tématu do vzdělávacího systému se potýká s mnoha problémy. Věda o klimatu zpracovává enormně velké množství dat změřených satelity a meteorologickými stanicemi. Některé z dat jsou volně dotupné na internetu a mohou být využity při výuce pro rozvoj ICT a klimatické gramotnosti žáků. Vyvinuli jsme sadu vzorových školních aktivit s podporou grafického programu Gnuplot ovládaného z příkazového řádku. Práce s Gnuplotem může být pro žáky vstupní branou k programování.
Související projekty: