Informace o publikaci

Kinetic study of formation/dissociation of Cu(II) and Zn(II) complexes of cyclen macrocyclic ligand with pendant thiol group

Název česky Kinetické studium formace/disociace Cu(II) a Zn(II) komplexů cyklenových makrocyclických ligandů obsahující pendantní thiolovou skupinu group
Autoři

ŠEVČÍKOVÁ Romana LUBAL Přemysl CAMPELLO Maria Paula Cabral SANTOS Isabel

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Polyhedron
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277538713005111#
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2013.06.052
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova Macrocyclic ligands; Cyclen derivatives; Thiol group; Copper/zinc complexes; Formation/dissociation kinetics; Rate constants; Radiopharmaceuticals
Popis Kinetické vlastnosti makrocyklického ligandu (L1, DOSH) s Cu(II) a Zn(II) ionty byly studovány pomocí molekulové absorpční spektroskopie v pH oblasti 2.5-4.7 a 4.3-6.0 for Cu(II) and Zn(II) ionty. Získané rychlstní konstanty pro jednotlivé species měřené pro 25 stupnů Celsia a iontovou sílu I = 0.1 M (KCl) jsou poněkud menší než pro mateřský cyklenový makrocyklický ligand, což podporuje hypotézu, že thiolová pendantní skupina přímo neovlivňuje vznik těchto komplexů. Studium disociace Cu(II)-L1 komplexu v přítomnosti kyseliny chloristé a za vyšší teploty (75-95 st. C) ukazuje, že tento komplex je více kineticky inertní než Cu(II) komplex s cyklenem, což znamená, že přítomnost thiolové pendantní skupiny hraje klíčovou roli jako chránící skupina pro Cu(II) iont. Naopak disociace Zn(II) komplexu v přítomnosti Cu(II) iontu měřené za laboratorní teploty (25 st. C) and v 0.1 M-roztoku HCl probíhá via metal ion-výměnný reakční mechanismus. Tyto výsledky ukazují, že L1 ligand ukazuje vynikající kinetické vlastnosti vhodné pro další konjugaci s biomoleculami vhodné pro další použití v medicinální chemii.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info