Informace o publikaci

Diferenční klauzule

Autoři

HORECKÝ Jan

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 10. – 11. októbra 2013 pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.lawconference.sk/bpf/sprava/files/zborniky/Sekcia%20pracovn%C3%A9ho%20pr%C3%A1va_%20Session%20of%20Labour%20Law.pdf
Obor Právní vědy
Klíčová slova collective bargaining; collective agreement; right of association; distinguishing clause
Popis Předložený článek se zabývá problematikou tzv. diferenčních klauzulí, tj. specifických ustanovení kolektivních smluv, podle kterých by se mohla práva plynoucí z kolektivní smlouvy vztahovat pouze na individuální pracovněprávní vztahy těch zaměstnanců, popř. třetích osob, jež by byly současně i členy zástupce zaměstnanců (běžně odborové organizace) Pozornost je dále věnovánai dopadu existence difernčních klauzulí na kolektivní i individuální pracovněprávní vztahy. Na diferenční klauzule je v předloženém článku rovněž pohlíženo jako na jeden z možných nástrojů de lege ferenda k odstranění případné kolize několika k uzavření kolektivní smlouvy příslušných zástupců zaměstnanců, která může vzniknout v důsledku liberalizace pracovního práva. Na případný soulad diferenčních klauzulí s kolektivním pracovním právem je nahlíženo především v kontextu rozvinutí koaliční svobody – ať již pozitivní, tedy právo se sdružovat, nebo negativní, tj. právo nebýt členem zástupce zaměstnanců.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info