Informace o publikaci

Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách

Autoři

ŠTĚRBA Radim MINAROVIČOVÁ Katarína

Rok publikování 2013
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cieľom tejto monografie je komplexne zhodnotiť aspekty výchovy k demokratickému občianstvu s dôrazom na slovenský a český kontext. Výsledky našich analýz sú konfrontované s aktuálnymi zahraničnými výskumami a trendmi vo výučbe výchovy k občianstvu. Vedecká monografia autorského kolektívu sumarizuje filozofické, politické, sociálne a právne aspekty výchovy k občianstvu. Analyzuje zmeny postojov a rozvoj kompetencií učiteľov výchovy k občianstvu a prináša nové poznatky o stratégiách učenia pri utváraní občianstva v škole. Publikácia je určená najmä vedeckovýskumným pracovníkom a pracovníčkam vedeckých a odborných pracovísk rezortuškolstva tak na Slovensku ako aj v Čechách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info