Informace o publikaci

Poskytování logopedické intervence v domovech pro seniory

Autoři

KOPEČNÝ Petr KLENKOVÁ Jiřina

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola se věnuje analýze poskytování podpory komunikačních schopností seniorům žijícím v zařízeních sociálních služeb. Domovy pro seniory jsou legislativně ukotveny v Zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a spadají do služeb sociální péče. Kapitola zpřístupňuje výsledky dílčího kvantitativního šetření, které se prostřednictvím dotazníků pro vedoucí pracovníky zařízení a logopedy zaměřuje na stav uplatňování logopedické intervence v domovech pro seniory v České republice. Parciální výsledky výzkumu vypovídají o přístupech vedoucích pracovníků zařízení ke speciálně pedagogické podpoře komunikačních dovedností seniorů, informují o formách poskytované logopedické intervence a o jejím zahrnutí do individuálního plánu uživatelů. Předmětem výzkumného šetření je analýza logopedické intervence v domovech pro seniory.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info