Informace o publikaci

Simplification in the British Press: Binary oppositions in crime reports

Název česky Simplifikace v britském tisku: Binární opozice ve zprávách o zločinu
Autoři

JANČAŘÍKOVÁ Renata

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Discourse and Interaction
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova simplifiaction; binary oppositions; crime reports; victim; killer; British press; good vs evil; noun phrase
Popis Článek předkládá výsledky výzkumu v oblasti novinového stylu se zaměřením na užití binárních opozic ve zprávách o zločinu v současném britském tisku. Analýza demonstruje jak jsou binární opozice používány pro sdělování a vymezení identity obětí a vrahů, kde základní opozicí je dobro vs. zlo. Užití těchto binárních opozic, které jsou jedním ze základních prvků simplifikace v novinovém stylu, umožňuje nejen oběti a vrahy identifikovat a zároveň vyjádřit jejich soicální status, a to buď pozitivní nebo negativní, a tím i vyjádření určité evaluace a tedy i názoru, které jsou čtenáři překládány spolu s fakty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info