Informace o publikaci

Aplikace systému alternativní a augmentativní komunikace u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Autoři

BOČKOVÁ Barbora

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola je zaměřena na otázku aplikace systémů alternativní a augmentativní komunikace, které pomohou v realizaci komunikačního záměru i dětem a žákům, jejichž komunikační schopnost je výrazně narušena. Tyto systémy mají své důležité místo i ve vzdělávání a rozvoji komunikační schopnosti těchto žáků. Charakteristika systémů, které jsou aplikovány v naší speciálně pedagogické praxi, je doplněna výsledky dílčího výzkumného šetření – příklady jejich využití při vzdělávání žáka se specificky narušeným vývojem řeči.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info