Informace o publikaci

Elektronické důkazy v právu hospodářské soutěže

Autoři

KUBEŠA Tomáš

Druh Článek ve sborníku
Konference Cofola 2013 : The Conference Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Odkaz na sborník
Obor Právní vědy
Klíčová slova Competition law; competition; electronic evidence; dawn raid; professional legal privilege
Popis Soutěžní úřady jsou při využívání elektronických důkazů omezeny hned několika instituty, které mají za cíl zajistit ochranu oprávněných zájmů účastníků řízení i třetích stran. Mezi tyto instituty je vhodné zařadit ochranu professional legal privilege, zákaz fishing expeditions a důraz na přesné vymezení účastníků i předmětu řízení. Některé z těchto institutů byly v nedávné době výrazně upřesněny rozhodovací činností Evropské komise i soudů a zaslouží si tak bližší posouzení.
Související projekty: