Informace o publikaci

Výstupní testování v anglickém a německém jazyce na PrF MU v Brně

Autoři

DOUPOVCOVÁ Radmila ŠRÁMKOVÁ Eva

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference Právní jazyk - od teorie k praxi (Legal Language - from Theory to Practice)
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova CEFR, final tests, standardization, transparency, objectivity, subtests
Přiložené soubory
Popis Obsahem článku je vývoj výstupních testů z cizího jazyka na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v rámci projektu IMPACT. Cílem této oblasti projektu je standardizace výstupních testů u všech cizích jazyků a na všech fakultních odděleních jazykového vzdělávání MU Brno. Článek se zabývá vývojem výstupních testů z anglického a německého jazyka na právnické fakultě, zejména rozdíly mezi současnými testy a testy nově vznikajícími, a důvody, které k těmto změnám vedly, a také dopadem a důsledky, které budou mít testy na další jazykové vzdělávání. Jelikož jsou v současné době testy zaměřeny převážně na testování odborné slovní zásoby a překlad, dovednosti čtení s porozuměním, poslech i psaní jsou opomíjeny. Je tedy snaha zařadit do testů všechny dovednosti a testy tak přiblížit jak Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, tak reálným potřebám budoucích právníků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info