Informace o publikaci

Komparace energetických politik Číny a Japonska

Autoři

KOĎOUSKOVÁ Hedvika

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Kapitola nejprve konceptualizuje pojem „energetická bezpečnost“ pomocí určení jednotlivých dimenzí (tzv. „čtyř A“) a definuje možné konfliktní linie mezi těmito dimenzemi. Na tomto základě posuzuje, které dimenze jsou nejvíce zastoupeny v energetické politice Číny a Japonska a hodnotí jak východiska, tak možné implikace stávajících politik.