Informace o publikaci

Mineral-forming and diagenetic processes related to Tertiary hydrocarbon seepage at the Bohemian Massif/Outer Western Carpathians interface: Evidence from the Hrabůvka quarry, Moravia, Czech Republic

Logo poskytovatele
Autoři

DOLNÍČEK Zdeněk LEHOTSKÝ Tomáš SLOBODNÍK Marek HEJTMÁNKOVÁ Eva GRÍGELOVÁ Andrea ZAPLETAL Jan

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Marine and Petroleum Geology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2014.02.003
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Moravo-Silesian Culm; Carpathian Foredeep; Hydrocarbons; Methane seep; Methane oxidation; Authigenic mineralization; REE
Popis V lomu Hrabůvka situovaném při hranici Českého masivu (reprezentovaným zvrásněnými spodnokarbonskými siliciklastiky kulmské facie) a terciérním sedimentárním pokryvem Západních Karpat (tvořeném spodnobadenskými siliciklastiky a vápnitými jíly) byl v geologickém záznamu zjištěn fosilní vývěr uhlovodíků. V článku jsou prezentovány mineralogické, izotopové a geochemické údaje a také data ze studia fluidních inkluzí, které umožnily vyhodnotit genezi daných hornin, žil a jejich fluid.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info