Informace o publikaci

Kinesio Taping® Method effect on biceps brachii eccentric contraction

Autoři

KRÁLOVÁ Dagmar NOVOTNÝ Jan PEROUTKA Michal

Druh Článek ve sborníku
Konference 20. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže „Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka“
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
WWW http://ktvs.katedry.cz/awdfds/konference-ktvs
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova Kinesio Taping® Method; eccentric contraction; biceps brachii muscle
Popis Cílem naší práce bylo zjistit, jaký efekt má Kinesio Taping® Method na musculus biceps brachii v průběhu jeho excentrické kontrakce. Tejp byl aplikován u 20 volejbalistů ve věku 25-30 let na dominantní horní končetinu. Dle oficiálních guidelines byla použita svalová technika k inhibici musculus biceps brachii. Jeho vlastnosti pak byly měřeny pomocí izokinetického dynamometru HUMAC NORM v průběhu excentrické kontrakce před aplikací tejpu (1. měření), 24 a 72 hodin (2. a 3. měření) od jeho aplikace. Mezi třetím a prvním měřením byly vyhodnoceny růsty pro každý parametr (vrchol momentu síly, průměrný výkon za opakování, úhel vrcholu momentu síly). Nulová hypotéza nebyla potvrzena pro vrchol momentu síly a průměrný výkon za repetici. Naopak pro úhel vrcholu momentu síly byla nulová hypotéza potvrzena. Kinesio Taping® Method má pozitivní vliv na úhel vrcholu momentu síly při excentrické kontrakci.