Informace o publikaci

Quality of Life: An Introduction to the Concept

Název česky Kvalita života: úvod do problematiky
Autoři

ANDRÁŠKO Ivan

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Kniha Quality of Life: An Introduction to the Concept sleduje dva hlavní cíle: - vysvětlit, proč kvalita života není tématem jednoduchých ani jednoznačných odpovědí a proč je na ni možné pohlížet z více úhlů pohledu, - poskytnout čtenáři základní východiska pro pochopení, interpretaci a měření této mimořádně složité a stále populárnější koncepce. Kniha přináší přehled základních charakteristik kvality života, od kterých následně přechází k podrobnější diskuzi obsahové stránky a definování tohoto fenoménu na základě jeho dualismů a multidimenzionality. Prostřednictvím jednoduchých příkladů jsou v knize demonstrovány základní principy a postupy používané při měření kvality života. Závěrečná část je věnována vybraným otázkám interdisciplinárního výzkumu a stručnému úvodu do geografie kvality života.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info