Informace o publikaci

Inhibice fotosyntézy řasy Klebsormidium sp. kultivované ve fotobioreaktoru: Analýza fotochemických a biochemických procesů v závislosti na opakovaném radiačním stresu

Autoři

VÁCZI Peter SEHNAL Luděk BARTÁK Miloš

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Mnohé z kosmopolitních druhů řas jsou schopny přežívat v podmínkách extrémů prostředí. V této studii jsme se zaměřili na hodnocení vlivu opakovaného radiačního stresu na fotosyntetické procesy zelené vláknité řasy z rodu Klebsormidium sp. (CCALA, kmen 859) pocházející z mokřadu v okolí jezera Monolith (ostrov Jamese Rosse, Antarktida). V průběhu kultivace (teplota 10°C; ozářenost 100 mikromol.m-2.s-1 ; 16/8h den/noc) a expozice (4h 3000 mikromol.m-2.s-1) byly změny ve fotosyntetické aktivitě zaznamenávány pomocí měření indukované fluorescence chlorofylu (Ft, Quantum yield) a měřením změn rychlosti vývinu kyslíku (OER). V průběhu expozice byly odebírány vzorky pro analýzy změn pigmentového složení (chl a, chl b, karotenoidy). Změny sledovaných parametrů ukazují na postupné snižování rychlosti obnovení fotosyntetických procesů po opakovaných epizodách fotoinhibice. Zároveň lze konstatovat vysokou míru tolerance fotosyntetického aparátu Klebsormidium sp. vůči krátkodobému radiačnímu stresu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info