Informace o publikaci

Stanovení obsahu vybraných perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší - 13041910389, obj. 46704948

Autoři

HOFMAN Jakub HOLOUBEK Ivan KLÁNOVÁ Jana ČUPR Pavel PŘIBYLOVÁ Petra KUKUČKA Petr PROKEŠ Roman KOČAN Anton KUTA Jan ŠKULCOVÁ Lucia

Rok publikování 2013
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis *Předmětem smlouvy je závazek dodavatele realizovat pro objednatele:a) monitoring kontaminace půd na vybraných lokalitách závodů Mokrá a Radotín a posouzení vlivu provozu cementáren na životní prostředí v roce 2013, b) monitoring znečištění ovzduší POPs v okolí cementáren Mokrá (2 měřící místa) a Radotín (2 měřící místa) metodou pasivního vzorkování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info