Informace o publikaci

Ag-Cu Colloid Synthesis: Bimetallic Nanoparticle Characterisation and Thermal Treatment

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Syntéza koloidu Ag-Cu: Charakteristika a tepelné vlastnosti bimetalických nanočástic
Autoři

SOPOUŠEK Jiří PINKAS Jiří BROŽ Pavel BURŠÍK Jiří VYKOUKAL Vít ŠKODA David STÝSKALÍK Aleš ZOBAČ Ondřej VŘEŠŤÁL Jan HRDLIČKA Aleš ŠIMBERA Jan

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Nanomaterials
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Ag-Cu Colloid Synthesis
Doi http://dx.doi.org/10.1155/2014/638964
Obor Fyzikální chemie a teoretická chemie
Klíčová slova Nanoparticle; DSC; SAXS; KEMS; electron microscopy; HRTEM; CALPHAD; silver; copper
Přiložené soubory
Popis Ag-Cu bimetalické koloidní nanočástice (NPs) byly připraveny solvotermální syntézou z metalických prekurzorů ve směsi organických rozpouštědel. Nanočástice byly charakterizovány metodami: DLS a SAXS. Vlastnosti kovového jádra a stabilizační obálky z organických látek byly studovány metodou přímého vstupu do hmotnostního spektrometru (DIP/MS), Knutsenovou hmotnostní spektrometrií (KEMS), double -pulse laserovou spektroskopií (DPLIBS) a diferenční skenovací kalorimetrií (DSC). Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) a řádkovací elektronová mikroskopie (SEM) byly použity pro charakterizaci částic před a po termické analýze. Teplota likvidu zjištěna experimentálně byla srovnávána s predikcí fázového diagramu Ag-Cu nanoslitiny. Experimentální výsledky ukázaly téměř eutektické složení a fcc krystalovou mřížku AgCu NPs. Překvapivě, spinodální rozklad nanočástic nebyl pozorován při teplotách do 230C.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info