Informace o publikaci

Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje

Autoři

ČUPR Pavel KOHOUTEK Jiří PROKEŠ Roman PŘIBYLOVÁ Petra KUKUČKA Petr KUTA Jan NEČASOVÁ Anežka KLÁNOVÁ Jana HOLOUBEK Ivan

Rok publikování 2013
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis *Zjištění koncentrací enviromnentálních polutatnů v ovzduší ve vybraných lokalitách na území Jihomorovského kraje se zaměřením na prachové částice včetně provedení analýzy prachových částic na obsah těžkých kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků, organochlorových pesticidů, polychlorovaných bifenylů, a vyhodnocení antropogenního či jiného původu vzniku prašnosti, posouzení genotoxicity a vyhodnocení míry zdravotního rizika.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info