Informace o publikaci

Sekvenace části genu pro PAX9 a možná spojitost nalezených polymorfizmů s agenezí zubů

Autoři

HLOUŠKOVÁ Alena BONCZEK Ondřej ŠERÝ Omar LOCHMAN Jan VANĚK Jiří ČERNOCHOVÁ Pavlína ŠTEMBÍREK Jan KREJČÍ Přemysl MÍŠEK Ivan

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ortodoncie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.orthodont-cz.cz/modul/casopis_clanek/soubory/Clanek-Ortodoncie-01-2014-03.pdf
Obor Fyziologie
Klíčová slova Odontogenesis; tooth agenesis; PAX9 gene; sequencing
Přiložené soubory
Popis Agenezí zubů rozumíme vrozený stav, kdy v dentici chybí jeden nebo více zubů. Tato porucha může mít celou řadu příčin – od působení lokálních změn v období zakládání zubních zárodků až po vliv především genetických faktorů. Polymorfizmus v genu, který kóduje protein zapojený do odontogeneze, může mít za následek poruchu jeho funkce, což může vývoj zubu negativně ovlivnit a v konečném důsledku úplně zastavit. Mezi nejvíce studované geny spojené se vznikem zubních agenezí patří geny pro PAX9, MSX1, AXIN2, WNT10a a EDA. Cílem této studie bylo najít možný vztah mezi polymorfizmy v genu pro PAX9 a agenezí zubů na vzorku české populace. Analýza spočívala v DNA sekvenaci vybraných oblastí genu pro PAX9 a v následném porovnání výsledných sekvencí s referenční sekvencí z internetové databáze GenBank (NCBI). Z výsledků námi provedené studie na české populaci se jeví jako nejvýznamnější inzerce 99–101insC (rs138135767, rs11373281) se současnou záměnou 272C>G (rs4904155; heterozygotní i homozygotní) v exonu 1 a varianty -54A>G (rs12882923), -41A>G (rs12883049) a 605C>T (Gly203Gly, rs61754301) v exonu 3, které budou dále studovány pro jejich možný vliv na ageneze zubů v české populaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info